Báo cáo tài chính là cụm từ khá quen thuộc trong nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp hiện nay. Theo đó, báo cáo tài chính như một thư ký thống kê lại tất cả những hoạt động kinh doanh và liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp. Cùng Topdanhgia.vn  tìm hiểu về khái niệm báo cáo tài chính và báo cáo tài chính tài chính gồm những gì trong bài viết sau!

báo cáo tài chính gồm những gì
Balance sheet of a financial report with spectacles

1. Báo cáo tài chính là gì?

  • Báo cáo tài chính là báo cáo được tổng hợp đầy đủ về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình về tài chính, kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.
  • Theo đó một báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế cần phải có đầy đủ và đúng yêu cầu của cơ quan thuế. Dựa vào BCTC, doanh nghiệp sẽ đưa ra được những hướng đi trong tương lai nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn và có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cho công ty.
  • Có thể xem bản báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp là phương tiện trình bày về khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm như chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng…

2. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Phần 3, Mục I, Điểm 3 – Hệ thống BCTC doanh nghiệp vừa và nhỏ có những quy định rõ ràng như sau:

Báo cáo tài chính quy định áp dụng cho công ty nhỏ và vừa bao gồm:

  • Bản báo cáo bắt buộc
  • Bảng cân đối kế toán.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Báo cáo tài chính gửi cho thuế quan.
  • Bảng cân đối tài khoản.

Báo cáo tài chính giúp phản ánh tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Các con số trong bản báo cáo sẽ nói lên tiềm năng, rủi ro của doanh nghiệp hiện tại, cũng như các định hướng trong tương lai. Vì thế hãy tìm hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính để thực hiện đúng quy định.

Nguồn: Tổng Hợp

Bài viết liên quan